Reference

  • parkoviště v Sídlišti a Nad Cihelnou ve Velešíně (cca 124 parkovacích míst) (investor: Město Velešín, Náměstí J.V.Kamarýta)
  • rekonstrukce fotbal. hřiště FK Slavoj + vybudování nového hřiště s umělým povrchem vč. nadstavby šaten, finanční náklad 14 mil. Kč (investor: Český Svaz Tělesné Výchovy Praha)
  • odbahnění nádrže Ješkov (investor: Hauser s.r.o., Kaplice 253)
  • úprava a zpevnění břehů křemežského potoku u obce Holubov a Křemže v délce 6 km (investor: HOCHTIEF VSB a.s., Okružní 544, České Budějovice)
  • demolice souboru budov ve Velešíně (Kamarýt) vč. zajištění okolních budov a následná provedení na vzniklé ploše parkoviště vč. opěrných zdí a provedení části parku (investor: Město Velešín, Náměstí J.V. Kamarýta)
  • kompletní provedení zpevněných ploch vč. zemních prací na Zámku Český Krumlov - první, druhé, páté nádvoří a část zámecké zahrady (investor: Památkový ústav, Náměstí Přemysla Otakara II čp. 34, České Budějovice)
  • asanace erozních rýh a potěžební úpravy v délce 20 kmv NP a CHKO Šumava (invetsor: Správa NP a CHKO Šumava ve Vimperku)
  • demolice 3 ks železobeton. mostů a kompletní zemní práce pro 6 ks železničních mostů u obce Rybník (nvestor: Hobst s.r.o. Praha)
  • stavba víceúčelového hřiště v Černé v Pošumaví ( investor: Občanské sdružení RAM)
  • ZTV pro 12 rodinných domů v obci Jivno (investor: Vidox s.r.o)